Kolej Wiki
Advertisement


Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna (PKP S.A.) – powstała w wyniku komercjalizacji istniejącego od 1926 przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. Ich jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, który reprezentuje obecnie Ministerstwo Infrastruktury. Spółka pełni dominującą rolę w Grupie PKP. Do jej podstawowych zadań należą:

 • realizacja procesów restrukturyzacji,
 • zagospodarowanie zbędnego majątku,
 • zarządzanie płynnością finansową spółek Grupy PKP,
 • koordynacja przedsięwzięć związanych z rozwojem spółek Grupy PKP,
 • przygotowanie projektów prywatyzacyjnych dla spółek Grupy.

PKP S.A. jest członkiem Związku Pracodawców Kolejowych.


Spis treści[]

[ukryj]*1 Liczba pracowników

 • 2 Historia
 • 3 Podział organizacyjny
  • 3.1 Komórki podległe prezesowi zarządu
  • 3.2 Komórki podległe dyr. zarządzania nieruchomościami
  • 3.3 Komórki podległe dyr. finansowemu
  • 3.4 Komórki podległe dyr. promocji i spraw społecznych
  • 3.5 Komórki podległe dyr. nadzoru właścicielskiego i prywatyzacji
  • 3.6 Oddziały spółki
 • 4 Spółki grupy PKP
  • 4.1 Spółki przewozowe
  • 4.2 Spółki niepowiązane bezpośrednio z przewozami
 • 5 Lista szefów PKP
  • 5.1 Dyrektorzy generalni Dyrekcji Generalnej PKP
  • 5.2 Prezesi, dyrektorzy generalni PKP S.A.
 • 6 Siedziba
 • 7 Reforma kolei w 2001 roku
 • 8 Zobacz też
 • 9 Linki zewnętrzne
 • 10 Przypisy

Liczba pracowników [[[Polskie Koleje Państwowe|edytuj]]][]

 • 1928 - 214 tys.
 • 1933 - 176 tys.
 • 1938 - 189 tys.
 • 1939 – 215 tys.
 • 1945 – 300 tys.
 • 1946 – 342 tys.
 • 1948 - 345 tys.
 • 1953 - 231 tys.
 • 1958 – 331 tys.
 • 1962 – 345 tys.
 • 1963 - 352 tys.
 • 1965 – 351 tys.
 • 1968 - 353 tys.
 • 1970 – 360 tys.
 • 1972 – 358 tys.
 • 1990 – 340 tys.
 • 1992 – 278 tys.
 • 1998 – 212 tys.
 • 2001 – 152 tys.
 • 2003 – 143 tys.
 • 2006 – 125 tys.
 • 2009 – 102 tys.

Historia [[[Polskie Koleje Państwowe|edytuj]]][]

Przez lata szczebel zarządzania PKP przeszedł kilkadziesiąt zmian organizacyjnych. Trzykrotnie kolejnictwem bezpośrednio zarządzał specjalnie powołany resort, przez lata szefem kolei był minister komunikacji. Trzykrotnie była powołana Dyrekcja Generalna PKP.

 • 1919-1924 – Ministerstwo Kolei Żelaznych bezpośrednio zarządzające PKP
 • 1924-1926 – Ministerstwo Kolei bezpośrednio zarządzające PKP
 • 1926-1939 - Ministerstwo Komunikacji
 • 1926 – powołanie przedsiębiorstwa PKP; funkcję jego zwierzchnika sprawował minister komunikacji
 • 1945-1948 - Ministerstwo Komunikacji bezpośrednio zarządzające PKP
 • 1948-1951 – działalność Dyrekcji Generalnej PKP w ramach Ministerstwa Komunikacji
 • 1951-1957 – Ministerstwo Kolei bezpośrednio zarządzające PKP
 • 1957-1978 - Ministerstwo Komunikacji bezpośrednio zarządzające PKP
 • 1978 - powołanie Dyrekcji Generalnej PKP w ramach Ministerstwa Komunikacji, w której funkcję dyrektora generalnego PKP sprawował minister komunikacji; funkcję jego zastępców (dyrektora generalnego PKP) pełniło trzech podsekretarzy stanu
 • 1987 – wyodrębnienie przedsiębiorstwa PKP z Ministerstwa Komunikacji
 • 1987-2000 – funkcjonowanie Dyrekcji Generalnej PKP

Do czasu wydzielenia spółek podział organizacyjny PKP był następujący:

 • Dyrekcja Infrastruktury Kolejowej, Warszawa
 • Dyrekcja Kolejowych Przewozów Towarowych Cargo, Katowice
 • Dyrekcja Przewozów Pasażerskich, Warszawa
 • Dyrekcja Elektroenergetyki Kolejowej, Warszawa
 • Dyrekcja Teleinformatyki Kolejowej, Warszawa
 • Centrum Szkolenia i Doskonalenia Kadr Kolejnictwa, Warszawa
 • Dyrekcja Zakupów i Sprzedaży Ferpol, Warszawa, ul. Grójecka 17; obecnie jej działalność nie jest kontynuowana
 • Dyrekcja Kolei Dojazdowych, Warszawa, ul. Chłopickiego 53; obecnie jej działalność nie jest kontynuowana
 • Zakład Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście, Gdynia
 • Komenda Straży Ochrony Kolei, Poznań

Podział organizacyjny [[[Polskie Koleje Państwowe|edytuj]]][]

Komórki podległe prezesowi zarządu [[[Polskie Koleje Państwowe|edytuj]]][]

 • Biuro Zarządu
 • Biuro Prawno-Organizacyjne
 • Biuro Współpracy z Zagranicą
  • przedstawiciele PKP S.A. za granicą (Berlin, Bruksela, Lwów, Mińsk, Moskwa, Praga)
 • Biuro Spraw Obronnych
 • Biuro Ochrony Informacji Niejawnych
 • Biuro Strategii i Rozwoju
  • Wydział Integracji Europejskiej

Komórki podległe dyr. zarządzania nieruchomościami [[[Polskie Koleje Państwowe|edytuj]]][]

 • Biuro Nieruchomości
 • Biuro Nieruchomości Strategicznych

Komórki podległe dyr. finansowemu [[[Polskie Koleje Państwowe|edytuj]]][]

 • Biuro Planowania i Ekonomiki
 • Biuro Finansów i Rachunkowości
 • Biuro Administracyjne

Komórki podległe dyr. promocji i spraw społecznych [[[Polskie Koleje Państwowe|edytuj]]][]

 • Biuro Marketingu i Komunikacji Społecznej
  • Rzecznik Prasowy
 • Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
 • Zespół Rzecznika Praw Klienta

Komórki podległe dyr. nadzoru właścicielskiego i prywatyzacji [[[Polskie Koleje Państwowe|edytuj]]][]

 • Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji

Oddziały spółki [[[Polskie Koleje Państwowe|edytuj]]][]

 • PKP S.A., Oddział Dworce Kolejowe wraz z 6 rejonami dworców kolejowych, zarządzający 83 dworcami kolejowymi[1]
 • PKP S.A., Oddział Kolejowa Medycyna Pracy
 • 11 oddziałów gospodarowania nieruchomościami[2]

Spółki grupy PKP [[[Polskie Koleje Państwowe|edytuj]]][]

Z PKP zostały wydzielone wyspecjalizowane spółki w ramach ustawy z dnia 8 września 2000 o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe":

Spółki przewozowe [[[Polskie Koleje Państwowe|edytuj]]][]

 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Warszawa (PKP PLK) – zarządca infrastruktury kolejowej, wyłączając dworce i nieruchomości. WWW
 • PKP Cargo S.A., Warszawa – przewozy towarowe. WWW
 • PKP Intercity S.A., Warszawa (PKP IC) – pociągi EuroCity, InterCity, ekspresowe, EuroNight, pospieszne. WWW
 • WARS S.A., Warszawa – wagony restauracyjne, barowe, sypialne i z miejscami do leżenia, catering. WWW
 • PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o., Zamość (PKP LHS) – zarządca Linii Hutniczej Szerokotorowej, przewozy towarowe na tej linii. WWW
 • PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., Gdynia (PKP SKM) – zarządca linii SKM, przewozy pasażerskie aglomeracji gdańskiej. WWW
 • Polskie Koleje Linowe S.A., Zakopane (PKL) – zarządzają górskimi kolejami linowymi. WWW

Spółki niepowiązane bezpośrednio z przewozami [[[Polskie Koleje Państwowe|edytuj]]][]

 • PKP Energetyka S.A., Warszawa
 • Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o., Warszawa (TKTelekom)
 • PKP Informatyka Sp. z o.o., Warszawa
 • Kolejowe Przedsiębiorstwo Turystyczno-Wypoczynkowe "Natura Tour" Sp. z o.o., Warszawa, Gdańsk
 • CS Szkolenie i Doradztwo Sp. z o.o., Warszawa
 • Kolejowa Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o., Warszawa

Lista szefów PKP [[[Polskie Koleje Państwowe|edytuj]]][]

Dyrektorzy generalni Dyrekcji Generalnej PKP [[[Polskie Koleje Państwowe|edytuj]]][]

 • Aleksander Bader 1948-1951
 • Janusz Głowacki od 1 stycznia 1988 do 30 czerwca 1990
 • Aleksander Janiszewski od 1 lipca 1990 do 15 stycznia 1996
 • Jan Janik od 15 stycznia 1996 do 30 lipca 1999
 • Krzysztof Celiński od 30 lipca 1999 do 31 grudnia 2000

Prezesi, dyrektorzy generalni PKP S.A. [[[Polskie Koleje Państwowe|edytuj]]][]

 • Krzysztof Celiński od 1 stycznia 2001 do 12 czerwca 2002
 • Maciej Męclewski od 12 czerwca 2002 do 23 września 2004
 • Andrzej Wach od 23 września 2004

Siedziba [[[Polskie Koleje Państwowe|edytuj]]][]

Na potrzeby zarządu PKP wybudowano w latach 1928-1929 kompleks budynków przy ul. Targowej 74. Po II wojnie światowej siedzibę dzielono z obecnym Ministerstwem Infrastruktury przy ul. Chałubińskiego 4-6, również niekiedy personalnie. W latach 1951-1957 było to po prostu Ministerstwo Kolei. Po dokonanych kilka lat temu przekształceniach restrukturyzacyjnych, zarząd przeniósł się w 2000 na ul. Szczęśliwicką 62, do budynku b. internatu Technikum Kolejowego nieopodal dworca PKP Warszawa Zachodnia.

Reforma kolei w 2001 roku [[[Polskie Koleje Państwowe|edytuj]]][]

Postępuje reforma PKP. Ukończono etap restrukturyzacji organizacyjnej, podjęto finansową i rozpoczęto majątkową oraz zatrudnienia. Utworzono Fundusz Własności Pracowniczej. Usamorządowiono spółkę Przewozy Regionalne. Przed PKP S.A. kolejne etapy reformy, m.in. prywatyzacja spółek, m.in. PKP Intercity SA i PKP Cargo SA. Skutkiem było pojawienie się na rynku firm prywatnych, zajmujących się przewozem towaru. W wyniku wysokich wymagań prywatnych przewoźników osobowych na naszym rynku jest nie

Polskie Koleje Państwowe
Polskie Koleje Państwowe

wiele. Zobacz też szereg istotnych informacji nt kolejnych siedzib PKP

Advertisement